Místo, kde Bůh tvoří divy a zjevuje svou lásku

O kostele - architektura

8. 11. 2011 22:39

Kostel Panny Marie na Chlumku je typická jezuitská stavba. Je jednolodní s bočními kaplemi a emporami, vně polygonálně ukončeným presbitářem. Půdorys kostela je neorientovaný,přitom samotné kněžiště  je orientováno na východ. Objekt je charakteristický monumentálním reiléfním portálem, hlavní průčelí je zakončené dvojicí věží s cibulovými báněmi s lucernou. Ve hmotách věží jsou monumentální dřevěná točitá schodiště. Věže obsahují 5 zvonů slitých v roce 1880. Střecha je sedlov, pokrytá v souč. eternitem.

Stěny hlavní lodě a kněžiště jsou členěny monumentálními pilastry,nesoucími v celém rozsahu interieru kompletní průběžné kladí, jehož římsa je výrazně profilovaná. V trojici polí bočních stěn jsou dvě etáže arkád, spodní otevřena do bočních kaplí, horní do empor nad nimi.

Střední část hl. fasády je zakončena tříbokým tympanonem který nese kartuš s napisem IHS. Dělená plocha patra má osové okno s půloválným záklenkem. V bočních fasádách hlavní lodi jsou kruhová okna. Dvouetážové dělení bočních průčelí navazuje ve střední části bohatě profilovanou římsou na dělení hlavního průčelí. V polích těchto průčělí jsou dvě řady oken. Zadní průčelí je trojdílné, v jeho středu vystupuje polygon závěru kněžiště. Ve složitě orámovaných nikách, po straně hlavního portálu kostela, jsou sochy sv. Josefa a sv. Jáchyma 

Kostel tak charakterizuje vznosnost a vertikální tendence, která kladně působí i při pohledech zdálky. Tato skutečnost byla zapříčiněna tím, že kostel byl vybudován na čedičové skále, zřejmě uměle zvýšené a upravené. V neposlední řadě vertikalitu podporuje snaha vtěsnat chrám do již stojící starší terasy s balustrádou a kaplemi. Objekt je nutno chápat jako jednotné umělecké dílo - sakrální komplex, který se řadí k nejvýznamějším projevům česého a středoevropského baroka.

 

pokračování příště

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz