Místo, kde Bůh tvoří divy a zjevuje svou lásku

Vznik poutního místa

2. 11. 2011 2:06

Zakladatelkoutohoto poutního místa byla Marie Maxmiliána Eva Terezie Hyzerlová, hraběnka ze Žďáru. Hraběnka dostala od svého bratra Františka Adama Eusebia kopii milostného obrazu Panny Marie Pomocné zvané Pasovské. Originál namaloval Lucas Cranach. Před stavbou chrámu stála na stejném místě kaple Panny Marie, tu dala vystavět hraběnka v letech 1667 - 1669 podle kostela v bavorském Altottingu, 8. září 1669 byl přenesen milostný obraz z hradní kaple na košumberku na nové poutní místo Chlumek.

V letech 1677 - 1682 nechala fundátorka postavit residenci pro řád Tovaryšstva Ježíšova, který jsem do Luže pozvala. Ten se pak o novou kapli a budoucí chrám staral až do roku 1773, kdy byl řád zrušen.

Nové poutní místo přitahovalo stale více poutníků, a proto nechala hraběnka kapli zbořit a vystavět nový chrám. Základní kámen byl položen roku 1690. Stavbu kostela provedl podle plánů Pavla Ignáce Bayera italský stavitel Giovany Battista Alliprandi. Přes průtahy, způsobené nedostatkem financí a ničívým požárem byl 7. září 1696 slavnostně přenesen z jezujitské residence milostný obraz Panny Marie do nového kostela. Kostel byl vysvěcen až roku 1713 Janem Adamem Vratislavem z Mitrovic,biskupem královehradeckým.

Hraběnka se dokončení chrámu nedočkala, zemřela roku 1690 a je pochována v kryptě před hlavním oltářem

Ke kostelu vedou dvě růžencová schodiště po 64 schodech - 63 schodů představuje modlidbu růžence, pět desátků a navíc desátek za duše v očistci. Kolem kostela je ambit s 8 kaplemi a balutrádou, 4 kaple jsou rohové a další 4 po delších stranách kostela. Kaple mají bohatě zdobené kamenné portály a na vnitřních zdech jsou nástěnné malby ze života Panny Marie.

 Pokračování příště

 

 

Sdílet

Komentáře

maruska1991 hezkýýý...:-*

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz